Thursday, December 16, 2010

Jaipur: Minarets

On the walk home I finally found myself in a good position to photograph these interconnected towers. I assume the taller ones are a pair of minarets and the smaller ones mosque entrance gate towers. They are visible from a long way off and could be used as landmarks for people to orient themselves.


Þessir fínlegu samtengdu turnar eru líkast til mínarettur og innri turnarnir mundu þá vera turnar á inngönguhliði inn í moskuna. Þeir sjást langt að, enda háir.

No comments: